Nota prawna

Nota prawna:

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią porady prawnej.
Treści zamieszczane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, a autorzy nie
ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji, bez
bezpośredniej konsultacji prawnej.
Wszystkie materiały udostępnione na stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia.
Wszelkie treści, które znajdują się na stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do
niekomercyjnego użytku prywatnego.