Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dargas-Draganik, Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: biuro@dargas-draganik.pl.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy mailowo przez adres e-mail: rodo@dargas-draganik.pl

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Użytkownika lub zakres danych przesłanych przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP komputera, inne dane dobrowolnie przekazane przez danego Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Profilowanie nie jest dokonywane.

Dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy Użytkownik, ma prawo do:

1) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat z systemu,

2) ograniczenia przetwarzania danych,

3) przenoszenia danych osobowych na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,

4) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisu. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze.

Jednocześnie należy pamiętać, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie.

COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu, korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem.

Strona wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:

1) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;

2) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie Użytkowników w ramach Serwisu i utrzymywania sesji Użytkowników; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis, świadczenie usług reklamowych.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana